SP 155 KABEL MATRIX POMIĘDZY ELEKTRONIKĄ I PANELEM DOLNYM