SP 246 KABEL KOSZYKÓWKA POMIĘDZY ELEKTRONIKĄ I DRIVEREM