BSP 022 KABEL ŁĄCZĄCY ELEKTRONIKĘ I OŚWIETLENIE GRUSZKI