KJP 005 KABEL ŁĄCZĄCY WYŚWIETLACZ, REKLAMĘ DOLNĄ I PRZYCISKI