KJ 011 KABEL ŁĄCZĄCY WYŚWIETLACZ, REKLAMĘ DOLNĄ I PRZYCISKI