BS 041 KABEL ŁĄCZĄCY ZASILACZ I PRZEDŁUŻACZ ZASILACZA