SP 154 KABEL MATRIX POMIĘDZY ELEKTRONIKĄ I PANELEM GÓRNYM