BF 014 KABEL POMIĘDZY WYŚWIETLACZEM REKORD I KREDYTOWYM