BF 013 KABEL POMIĘDZY WYŚWIETLACZEM WYNIK I REKORD