BS 039 KABEL ŁĄCZĄCY ELEKTRONIKĘ I OŚWIETLENIE GWIAZDEK