BS 043 KABEL ŁĄCZĄCY PRZEDŁUŻACZ ZASILACZA I GNIAZDO ZASILAJĄCE